De Passion Ommen

Nagenieten & Dankwoord

We kijken terug op een prachtige en indrukwekkende uitvoering. Ruim 1.300 mensen genoten van deze moderne hervertelling van het lijdensverhaal van Jezus, de Christus. We zijn MFC De Carrousel dankbaar voor hun bereidwilligheid. Hun opstelling past perfect in het gehele project van The Passion Ommen. Het project van de vele vrijwilligers die het verhaal en het project breed gedragen hebben. De saamhorigheid is hartverwarmend. Zo schrijft ook NatuurlijkOmmen in haar bericht, vlak nadat we bekendgemaakt hadden dat The Passion Ommen van De Voormars naar De Carrousel zou verhuizen. Misschien kunt u het zien op de vele foto’s die de media gemaakt hebben.

 

Alles en iedereen willen we van harte bedanken voor zijn/haar inzet. Met name het A-orkest van Soli Deo Gloria, bedankt, jullie waren fantastisch! En dan de koren, 70 man sterk, met twee verschillende kerkelijke achtergronden, Intermezzo en Good News, bedankt! Ook jullie inbreng was prachtig. Wat zullen jullie ook blij zijn geweest met de strakke begeleiding van de 5-koppige gelegenheidsband. Tot slot, last but not least, de gepassioneerde cast en regie: wat hebben jullie geweldig werk geleverd! En dat als voornamelijk onervaren acteurs, petje af!

 

Dit verhaal van onvoorwaardelijke liefde en opoffering van Jezus konden we nooit zo presenteren zonder de geweldige ondersteuning van de leveranciers. Bedankt voor de fijne samenwerking en jullie flexibiliteit! Knap werk. We kunnen jullie gelukkig loon na werken geven door de financiële steun van: Gemeente Ommen, de Kerken van Ommen, de Rabobank, het VSBfonds, de vele sponsoren en de gulle gevers. Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen.

 

We willen afsluiten met een dankwoord aan diegene bij wie het allemaal begon: God. Naast onze dankgebeden, hierbij een publiekelijk eerbetoon aan U die alles geleid heeft. De ontzagwekkende donderslag na de woorden “Het is volbracht” is ons niet ontgaan.


 


 

 

Vind meer informatie en filmpjes op de social media van De Passion Ommen.

 

Voor de realisatie van de prachtige plannen hebben we veel financiële en materiele hulp mogen ontvangen.

Bedankt voor alle steun.

 

Sponsoren van De Passion Ommen 2015